Home » Ontvang je gasten met een tentoonstelling of bezoekerscentrum

Ontvang je gasten met een tentoonstelling of bezoekerscentrum

Komt jullie jubileumjaar eraan? Dan organiseer je misschien wel een bedrijfsfeest met een historische toets. Maar je kan ook een tijdelijke tentoonstelling opzetten waarin je het verhaal van je bedrijf of product vertelt.

Met een dergelijke tentoonstelling kan je het verhaal van je bedrijf vertellen, maar je kan ook focussen op één element uit jullie geschiedenis of een product(evolutie) centraal stellen. Heeft het bedrijf zwaar geleden onder de Eerste Wereldoorlog? Of was je een van de eerste pioniers in de nieuwe wereld van de elektriciteit?

Heeft je bedrijf een sterke lokale verankering? Heeft jouw product een brede uitstraling? Misschien is de gemeente, het stadsmuseum of een andere partner wel geïnteresseerd in een samenwerking! Via een dergelijke samenwerking kan je je verhaal verbreden en het zo een grotere relevantie geven voor een uitgebreider publiek.

Een meer permanente vorm om je bedrijfsgeschiedenis te ontsluiten, is een bezoekerscentrum. Misschien organiseer je reeds bedrijfsrondleidingen? Door die te laten beginnen in je bezoekerscentrum leert je publiek meteen al de wortels van je bedrijf kennen. Of laat groepen en bezoekers hier verzamelen. Niemand zal het nog erg vinden om even te moeten wachten als ze ondertussen een mooie visuele introductie krijgen op je bedrijf!

Foto’s, anekdotes en getuigenissen zorgen voor een boeiend verhaal met audiovisuele elementen. Door een modulaire opstelling kan het bezoekerscentrum actueel gehouden worden waardoor ook nieuwe producten, visies, … geïntegreerd kunnen worden. Zo sluit het verleden naadloos aan op het heden en de toekomst.

Het bezoekerscentrum is de uitgelezen plaats om je bedrijfserfgoed te tonen. Oude machines, een line-up van verschillende ‘generaties’ van je product of kantoormateriaal uit de jaren 1960? Laat het geen stof vergaren in een magazijn of kelder, maar geef het een ereplaats in je bezoekerscentrum.

Krijgt je bedrijf veel leerlingen of studenten van een bepaalde studierichting over de vloer? Dan kan je hiermee rekening houden door specifieke informatie of doe-activiteiten aan te bieden. Jongeren uit technische richtingen zijn misschien niet meteen geïnteresseerd in de precieze oprichtingsdatum van het bedrijf, maar vinden het wél intrigerend om een oude machine aan het werk te zien.

TIP: 
Heb je niet zo veel plaats? 
Een kale muur, een gang of een wachtruimte voor bezoekers
zijn in een handomdraai opgefrist met een interessante tijdlijn, 
foto’s die vroeger en nu tegenover elkaar plaatsen of retro publiciteitsmateriaal.

Comments are closed.