Home » Nieuws » Bedrijven en hun erfgoed: een amoureuze relatie?

Bedrijven en hun erfgoed: een amoureuze relatie?

Tientallen grote én kleine bedrijven in Vlaanderen hebben een schat aan industrieel-archeologische relicten in huis: historische archiefdocumenten, oude machines en handwerktuigen, antieke artefacten… Toch is het aantal privébedrijven dat over een eigen historisch museum beschikt, quasi nihil. Op het eerste zicht lijken ondernemerschap en erfgoedwerking dus moeilijk met elkaar te combineren.

Johan Eeckelaert, archivaris bij de Katoen Natie en lid van de Algemene Vergadering van ETWIE, ging op zoek naar enkele witte raven die er toch in slagen om innovatie en goede bedrijfsresultaten te combineren met een actief en publieksvriendelijk erfgoedbeleid. Hij trachtte te achterhalen waaruit hun collecties bestaan, hoe zij deze valoriseren en welke ideeën hen daarbij drijven. Tot slot probeerde hij de pijnpunten te identificeren waarmee bedrijven geconfronteerd worden bij hun erfgoedwerking.

De resultaten van het onderzoek van Johan Eeckelaert werden voorgesteld tijdens de ETWIE-ontmoetingsdag op 7 december 2013. Intussen is een uitgeschreven tekst van zijn presentatie beschikbaar: download het artikel ‘Bedrijven en hun erfgoed: een amoureuze relatie?’ (pdf)

ETWIE wil de komende maanden concreet aan de slag gaan met de pijnpunten en de behoeften die uit het onderzoek over het erfgoed van bedrijven naar voor kwamen. Wie geïnteresseerd is om mee na te denken over dit thema, kan alvast een seintje geven via info@etwie.be.

One Response so far.

  1. Priscillat says:
    This was both informative and hilarious! For more details, click here: LEARN MORE. What’s your take?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *