Home » Brouwerij Rodenbach – beschermd monument

Brouwerij Rodenbach – beschermd monument

In Vlaanderen zijn enkele nog actieve historische bedrijven beschermd als monument. Brouwerij Rodenbach in Roeselare is hiervan een mooi voorbeeld. De huidige brouwerijgebouwen gaan terug tot 1864-1897 en worden gekenmerkt door een unieke ronde moutast en lagerkelders. De brouwerij is steeds in bedrijf gebleven en in recentere fases zijn er nog gebouwen bijgeplaatst, zoals een nieuwe brouwzaal en een bottelarij en werd de mouterij uitgebreid.

De meest waardevolle delen van de brouwerijsite zijn beschermd als monument. Die bescherming gebeurde in twee fases. In 1998 zijn de ronde moutast van het zogenaamde Engelse type uit 1872, het poortgebouw van de mouterij uit 1864 en de lagerkelder met meer dan 170 rechte eikenhouten foeders beschermd als monument omwille van industrieel-archeologische waarde. De moutast en collectie eikenhouten foeders zijn uniek in Vlaanderen. In 2003 is de brouwerij uit 1864 beschermd. Die illustreert de evolutie van de bierproductie sinds de 19de eeuw tot het interbellum en heeft ook een grote architecturale waarde door de verzorgde aankleding van de brouwzaal.

Sinds de bescherming als monument ondersteunt het agentschap Onroerend Erfgoed op verschillende wijzen de eigenaars en beheerders van de brouwerij bij het beheer, herstel en/of herwaardering van het onroerend erfgoed. De brouwerij heeft reeds premies ontvangen voor de restauratie en het onderhoud van de beschermde gebouwen en brouwinstallatie. Bij ingrepen aan of in beschermd erfgoed maakt het agentschap Onroerend Erfgoed samen met de eigenaar steeds een afweging om de eisen van een hedendaagse bedrijfsvoering te verzoenen met de erfgoedwaarde van het beschermd monument. Bij de brouwerijsite Rodenbach zijn niet enkel de gebouwen beschermd, maar ook de waardevolle interieurelementen. Zo blijven de unieke brouwinstallaties zoals de eikenhouten foeders in de lagerkelders, een volledig intacte brouwzaal, gistingskuipen … bewaard voor de toekomst en worden ze ook geïntegreerd in het gebruik van de site.

 

Comments are closed.