Home » Collectie van Agfa-Gevaert

Collectie van Agfa-Gevaert

Eind september 2015 sloten de provincie Antwerpen, het FOMU – Fotomuseum Antwerpen en Agfa nv de intentieverklaring om de historische collectie Agfa-Gevaert over te dragen aan de provincie Antwerpen. Aanleiding daarvan was de beslissing van Agfa nv om de deuren van het Varenthof in Mortsel, waar de collectie zich al sinds 1988 bevond, te sluiten. Een herbestemmingstraject voor de historische collectie drong zich op, met als ambitie dit unieke stuk industrieel erfgoed in de beste omstandigheden te beheren, ontsluiten en in zijn totaliteit in Vlaanderen te behouden.

Geen evidente operatie, aangezien de collectie Agfa-Gevaert door haar aard en omvang een uitzonderlijk complexe en daarom moeilijk te beheren collectie is. Het gaat naast een archief van zo’n 400 meter ook om een documentaire collectie en 220 kubieke meter objecten en audiovisueel materiaal. Dit omvat bijvoorbeeld kleine instrumenten, fotocamera’s, folders, nieuwsbrieven, verpakkingsmateriaal, gelegenheidsdrukwerk, memorabilia, enz. Alles samen is het een bijzondere getuigenis van de Belgische fotografie- en ondernemingsgeschiedenis en is onmisbaar voor het collectief geheugen inzake innovatie, ondernemerschap, de foto-industrie in Vlaanderen, de vernederlandsing van het bedrijfsleven en de ontwikkeling en de doorbraak van een economische agenda binnen de Vlaamse beweging.

In 1965 leidt de samenwerking tussen de Provincie Antwerpen en Gevaert tot de tentoonstelling 125 jaar Fotografie in het Sterckshof. Op dat moment leggen beide partners samen de fundamenten voor wat nu het FOMU is. Het is vanuit deze ontstaansgeschiedenis dat het FOMU en de provincie Antwerpen de verantwoordelijkheid voor het herbestemmingstraject op zich nemen en de krachten bundelen met Agfa nv, ETWIE – Expertisecentrum Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed en het ADVN – archief & onderzoekscentrum. Deze instellingen vaardigden experts af, met als doel een stuurgroep samen te stellen om het herbestemmingstraject concreet op te volgen en de cruciale waardebepaling uit te voeren die eraan ten grondslag zou liggen.

Comments are closed.